Nhà văn Nguyễn Văn Thọ: “Văn chương của Nguyễn Huy Thiệp mang chất riêng”

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ dành nhiều sự trân trọng đối với nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Ảnh: NVCC.
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ dành nhiều sự trân trọng đối với nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Ảnh: NVCC.
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ dành nhiều sự trân trọng đối với nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Ảnh: NVCC.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top