Nhà văn Kim Lân thu phục chú chó vào vai cậu Vàng ra sao?

Lão Hạc và cậu Vàng trong phim Làng Vũ Đại ngày ấy.  Ảnh: Zing.
Lão Hạc và cậu Vàng trong phim Làng Vũ Đại ngày ấy. Ảnh: Zing.
Lão Hạc và cậu Vàng trong phim Làng Vũ Đại ngày ấy. Ảnh: Zing.
Lên top