Nhà văn Isabeller Muller: “Gốc rễ Việt Nam khiến tôi gắn bó với quê hương”

Tác giả trong buổi ra mắt sách phiên bản tiếng Việt do NXB Trẻ ấn hành. Ảnh: T.T
Tác giả trong buổi ra mắt sách phiên bản tiếng Việt do NXB Trẻ ấn hành. Ảnh: T.T
Tác giả trong buổi ra mắt sách phiên bản tiếng Việt do NXB Trẻ ấn hành. Ảnh: T.T
Lên top