Nha Trang - Khánh Hòa được chọn tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2019

UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì họp báo "Năm du lịch quốc gia năm 2019" và "Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa".
UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì họp báo "Năm du lịch quốc gia năm 2019" và "Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa".
UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì họp báo "Năm du lịch quốc gia năm 2019" và "Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa".

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top