Nhà thiết kế Minh Hạnh giới thiệu 100 mẫu áo dài tại Anh