Nhà thiết kế Lan Hương: Tôi từng thế chấp nhà để “giữ” áo dài truyền thống