Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhà sư "khóa môi" Đàm Vĩnh Hưng đã hoàn tục