Nhà sử học Dương Trung Quốc giao lưu tác giả - tác phẩm tại Ngày hội Sách 2018

Ngày Hội Sách 2018 thu hút các bạn đọc nhỏ tuổi bằng nhiều hoạt động. Ảnh: T.E.A
Ngày Hội Sách 2018 thu hút các bạn đọc nhỏ tuổi bằng nhiều hoạt động. Ảnh: T.E.A