Nhà sử học Dương Trung Quốc: Bỏ tục đốt vàng mã là đúng đắn

Xe hơi vàng mã được người dân mua về để "hóa" cho ông bà, tổ tiên.
Xe hơi vàng mã được người dân mua về để "hóa" cho ông bà, tổ tiên.
Xe hơi vàng mã được người dân mua về để "hóa" cho ông bà, tổ tiên.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top