Nhà sản xuất phim Kiều: Nhiều người không dám nhận lời đóng Thúy Kiều

Mai Thu Huyền chia sẻ về phim điện ảnh Kiều. Ảnh: ĐPCC.
Mai Thu Huyền chia sẻ về phim điện ảnh Kiều. Ảnh: ĐPCC.
Mai Thu Huyền chia sẻ về phim điện ảnh Kiều. Ảnh: ĐPCC.
Lên top