Nhà sản xuất muốn kiện diễn viên Trúc Anh vì sai hợp đồng, không xin lỗi

Trúc Anh "Mắt biếc" bị nhà sản xuất phim "Ngốc ơi tuổi 17" khởi kiện. Ảnh: LHP.
Trúc Anh "Mắt biếc" bị nhà sản xuất phim "Ngốc ơi tuổi 17" khởi kiện. Ảnh: LHP.
Trúc Anh "Mắt biếc" bị nhà sản xuất phim "Ngốc ơi tuổi 17" khởi kiện. Ảnh: LHP.
Lên top