Nhã Phương, Midu và sao "Những thiên thần áo trắng" sau 12 năm giờ ra sao?

Nhã Phương và sao Những thiên thần ào trắng có nhiều thay đổi sau phim. Ảnh: ĐPCC, NSCC.
Nhã Phương và sao Những thiên thần ào trắng có nhiều thay đổi sau phim. Ảnh: ĐPCC, NSCC.
Nhã Phương và sao Những thiên thần ào trắng có nhiều thay đổi sau phim. Ảnh: ĐPCC, NSCC.
Lên top