Nhã Phương: "Anh Trường Giang không ghen, không ngăn cản tôi điều gì"

Nhã Phương tiết lộ Trường Giang không ghen khi cô đóng cảnh vợ chồng với Trương Thế Vinh. Ảnh: ĐPCC.
Nhã Phương tiết lộ Trường Giang không ghen khi cô đóng cảnh vợ chồng với Trương Thế Vinh. Ảnh: ĐPCC.
Nhã Phương tiết lộ Trường Giang không ghen khi cô đóng cảnh vợ chồng với Trương Thế Vinh. Ảnh: ĐPCC.
Lên top