Nhà báo Phan Đăng chính thức thay thế MC Lại Văn Sâm dẫn “Ai là triệu phú”

Hình ảnh đầu tiên của Phan Đăng trên cương vị MC của Ai là triệu phú.
Hình ảnh đầu tiên của Phan Đăng trên cương vị MC của Ai là triệu phú.