Nhà báo Liên Liên: Cô gái nhỏ và những thước phim lớn