Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhà báo Anh Ngọc: Cháo chửi không đại diện cho văn hóa chúng tôi