Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nguyễn Thị Loan kêu gọi “Chấm dứt chiến tranh và bạo lực” tại Hoa hậu Hòa bình 2016