Nguyễn Quang Long, nghệ thuật Xẩm trong "Trách ông Nguyệt Lão”

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long. Ảnh: H.N
Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long. Ảnh: H.N
Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long. Ảnh: H.N
Lên top