Người Việt đi chùa để cầu, người Hàn đến chùa để thiền

Cảnh thiền định tại các ngôi chùa Hàn Quốc.
Cảnh thiền định tại các ngôi chùa Hàn Quốc.
Cảnh thiền định tại các ngôi chùa Hàn Quốc.
Lên top