Người trẻ phải lòng ca trù

Ca nương Kim Ngọc. Ảnh: ĐÀO ĐẶNG
Ca nương Kim Ngọc. Ảnh: ĐÀO ĐẶNG
Ca nương Kim Ngọc. Ảnh: ĐÀO ĐẶNG
Lên top