Người thân vay tiền lo tang lễ cho nghệ sĩ Hán Văn Tình