Danh ca Khánh Ly:

"Người ta cứ hỏi giữa tôi và Trịnh Công Sơn có phải là tình yêu?"

Danh ca Khánh Ly.
Danh ca Khánh Ly.
Danh ca Khánh Ly.
Lên top