“Người phán xử” gợi lại hình bóng Năm Cam

Cảnh phim “Người phán xử”. Ảnh do VFC cung cấp.
Cảnh phim “Người phán xử”. Ảnh do VFC cung cấp.