Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

“Người phán xử” gợi lại hình bóng Năm Cam

Cảnh phim “Người phán xử”. Ảnh do VFC cung cấp.
Cảnh phim “Người phán xử”. Ảnh do VFC cung cấp.