Người miệt mài đưa rối nước Việt ra thế giới

Nghệ sĩ Phan Thanh Liêm.
Nghệ sĩ Phan Thanh Liêm.