Người mẫu Lan Hương: “Vụ việc thẩm mỹ Cát Tường là bài học cảnh tỉnh…”