Người họa sĩ hơn nửa thế kỷ vẽ tranh truyền thần

Ông Thịnh chăm chú thực hiện những công đoạn cuối cùng cho bức tranh.
Ông Thịnh chăm chú thực hiện những công đoạn cuối cùng cho bức tranh.
Ông Thịnh chăm chú thực hiện những công đoạn cuối cùng cho bức tranh.
Lên top