"Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh: Nếu nói tôi không thích nổi tiếng là giả dối

Việt Trinh thời trẻ là một ngôi sao phim ảnh. Ảnh: NSCC
Việt Trinh thời trẻ là một ngôi sao phim ảnh. Ảnh: NSCC
Việt Trinh thời trẻ là một ngôi sao phim ảnh. Ảnh: NSCC
Lên top