Người dân vô tư xâm hại bảo vật, trụ trì chùa Phật Tích nói gì?

Nhiều người vẫn vô tư xâm hại bảo vật quốc gia tại chùa Phật Tích (Tiên Du, Bắc Ninh).
Nhiều người vẫn vô tư xâm hại bảo vật quốc gia tại chùa Phật Tích (Tiên Du, Bắc Ninh).
Nhiều người vẫn vô tư xâm hại bảo vật quốc gia tại chùa Phật Tích (Tiên Du, Bắc Ninh).
Lên top