“Ngôi đền linh hồn mang tên Gác Trịnh”

Những hình ảnh và kỷ vật liên quan đến Trịnh Công Sơn được trừng bày trong Gác Trịnh. Ảnh: H.V.M
Những hình ảnh và kỷ vật liên quan đến Trịnh Công Sơn được trừng bày trong Gác Trịnh. Ảnh: H.V.M
Những hình ảnh và kỷ vật liên quan đến Trịnh Công Sơn được trừng bày trong Gác Trịnh. Ảnh: H.V.M
Lên top