Ngọc Sơn đã liên hệ được với Hồ Văn Cường và mong được gặp để giúp đỡ

Ngọc Sơn đã liên hệ được với phía gia đình Hồ Văn Cường. Ảnh: NSCC
Ngọc Sơn đã liên hệ được với phía gia đình Hồ Văn Cường. Ảnh: NSCC
Ngọc Sơn đã liên hệ được với phía gia đình Hồ Văn Cường. Ảnh: NSCC
Lên top