"Ngọc nữ" điện ảnh thành "minh tinh" - đường còn dài