Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngọc Lan và chồng lần đầu tiên sóng đôi trên màn ảnh nhỏ