Ngọc Huyền lần đầu được cấp phép biểu diễn đêm nhạc "Trăm nhớ ngàn thương"

Nghệ sĩ Ngọc Huyền biểu diễn 1 đêm duy nhất ở phòng trà We. Ảnh: T.L
Nghệ sĩ Ngọc Huyền biểu diễn 1 đêm duy nhất ở phòng trà We. Ảnh: T.L
Nghệ sĩ Ngọc Huyền biểu diễn 1 đêm duy nhất ở phòng trà We. Ảnh: T.L

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM