Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngọc Châu mở màn Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2016