Ngô Tự Lập: “Với người làm khoa học, điều quan trọng nhất là thượng tôn chân lý”

Tác giả Ngô Tự Lập. Ảnh: NVCC
Tác giả Ngô Tự Lập. Ảnh: NVCC
Tác giả Ngô Tự Lập. Ảnh: NVCC
Lên top