Ngô Kiến Huy: Mời Ngọc Trinh chỉ để tạo hiệu ứng, cô ấy sẽ không nhận lời

Ngô Kiến Huy nói về áp lực giả gái để đóng với Ngọc Trinh. Ảnh: NSCC.
Ngô Kiến Huy nói về áp lực giả gái để đóng với Ngọc Trinh. Ảnh: NSCC.
Ngô Kiến Huy nói về áp lực giả gái để đóng với Ngọc Trinh. Ảnh: NSCC.
Lên top