Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nghiên cứu, xây dựng nội dung, kịch bản lễ hội Thái Miếu nhà Trần ở Đông Triều

Thái miếu nhà Trần ở Đông Triều. Ảnh: CTV
Thái miếu nhà Trần ở Đông Triều. Ảnh: CTV