Nghệ sĩ violin nổi tiếng Hàn Quốc đột tử trong taxi