Nghệ sĩ Violin Anh Tú: “2 chữ Tổ quốc thiêng liêng lắm”

Nghệ sĩ Violin Anh Tú giới thiệu MV "Giai điệu Tổ quốc". Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Nghệ sĩ Violin Anh Tú giới thiệu MV "Giai điệu Tổ quốc". Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Nghệ sĩ Violin Anh Tú giới thiệu MV "Giai điệu Tổ quốc". Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Lên top