Nghệ sĩ Việt phát ngôn thiếu kiểm soát: Không nên để mất niềm tin khán giả

Các nghệ sĩ Việt từng dính ồn ào vì phát ngôn lệch chuẩn. Ảnh: CTCC.
Các nghệ sĩ Việt từng dính ồn ào vì phát ngôn lệch chuẩn. Ảnh: CTCC.
Các nghệ sĩ Việt từng dính ồn ào vì phát ngôn lệch chuẩn. Ảnh: CTCC.
Lên top