Nghệ sĩ Việt lan tỏa dự án “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”

Sao Việt lan tỏa chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”. Ảnh: NSCC.
Sao Việt lan tỏa chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”. Ảnh: NSCC.
Sao Việt lan tỏa chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”. Ảnh: NSCC.
Lên top