Nghệ sĩ Việt góp sức để mong TPHCM nhanh "lành bệnh"

Nghệ sĩ Việt hướng về TPHCM. Ảnh: NSCC.
Nghệ sĩ Việt hướng về TPHCM. Ảnh: NSCC.
Nghệ sĩ Việt hướng về TPHCM. Ảnh: NSCC.
Lên top