Nghệ sĩ Việt chia sẻ cảm xúc trước Ngày toàn dân đi bầu cử

Á hậu Huyền My mong muốn lan toả thông điệp bầu cử trách nhiệm, chống dịch toàn diện. Ảnh: NVCC
Á hậu Huyền My mong muốn lan toả thông điệp bầu cử trách nhiệm, chống dịch toàn diện. Ảnh: NVCC
Á hậu Huyền My mong muốn lan toả thông điệp bầu cử trách nhiệm, chống dịch toàn diện. Ảnh: NVCC
Lên top