Nghệ sĩ Trần Hạnh được phong tặng Nghệ sĩ nhân dân sau 3 lần "trượt"

Nghệ sĩ Trần Hạnh. Ảnh: ST.
Nghệ sĩ Trần Hạnh. Ảnh: ST.
Nghệ sĩ Trần Hạnh. Ảnh: ST.
Lên top