Nghệ sĩ Thanh Hằng - bạn diễn Vũ Linh kể lại bị khán giả... chọi cùi bắp

Nghệ sĩ Thanh Hằng - bạn diễn 1 thời của Vũ Linh kể chuyện diễn vai ác bị khán giả "ném đá". Ảnh: NSCC, CTCC.
Nghệ sĩ Thanh Hằng - bạn diễn 1 thời của Vũ Linh kể chuyện diễn vai ác bị khán giả "ném đá". Ảnh: NSCC, CTCC.
Nghệ sĩ Thanh Hằng - bạn diễn 1 thời của Vũ Linh kể chuyện diễn vai ác bị khán giả "ném đá". Ảnh: NSCC, CTCC.
Lên top