Nghệ sĩ Thanh Bùi: Mong các gia đình Việt sẽ tắt điện thoại và dành thời gian cho nhau nhiều hơn!

Thanh Bùi giới thiệu sách cho trẻ em. Ảnh: T.L
Thanh Bùi giới thiệu sách cho trẻ em. Ảnh: T.L
Thanh Bùi giới thiệu sách cho trẻ em. Ảnh: T.L