Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn qua cơn nguy kịch

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn biểu diễn tặng các bệnh nhân F0 tại các bệnh viện dã chiến. Ảnh: NSCC.
Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn biểu diễn tặng các bệnh nhân F0 tại các bệnh viện dã chiến. Ảnh: NSCC.
Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn biểu diễn tặng các bệnh nhân F0 tại các bệnh viện dã chiến. Ảnh: NSCC.
Lên top