Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nghệ sĩ Phước Sang "phản pháo"