Nghệ sĩ nghẹn ngào rơi nước mắt tiễn biệt “lão Quềnh” Hán Văn Tình