Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nghệ sĩ miền Bắc tề tựu đông đủ trong lễ giỗ Tổ nghiệp sân khấu